Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ, որոնք օգնում են Միասնության հիմնադրամին