Ուզու՞մ ես օգնել:

Ուզու՞մ ես օգնել միայնակ ծերերին, միայնակ մայրերին, ՍՀ ունեցող անձանց և այլ կարիքավոր խմբերի;
Բանկ Սաքարթվելո
Ընդունող՝ Ոչ առևտրային իրավաբանակն անձ «Միասնություն 2020»
GE16BG0000000162673499
TBC բանկ
Ընդունող՝ Ոչ առևտրային իրավաբանակն անձ «Միասնություն 2020»
GE39TB7404836080100007