გსურს დახმარება ?

გინდა დაეხმარო მარტოხელა მოხუცებს, მარტოხელა დედებს , შშმ პირებს და სხვა მოწყვლად ჯგუფებს ?
საქართველოს ბანკი
მიმღები: ააიპ ერთიანობა 2020
GE16BG0000000162673499
თიბისი ბანკი
მიმღები: ააიპ ერთიანობა 2020
GE39TB7404836080100007