საერთაშორის დონორი ორგანიზაციები, რომლებიც ეხმარებიან ერთიანობის ფონდს