Sənə kömək lazımdır mı?

Tənha qocalara,tənha analara,fiziki məhdudlu şəxslərə və digər həssas qruplara daxil olan insanlara kömək etmək istəyirsən mi?
Gürcüstan Bankı
Alıcı : Qeyri-kommersiya hüquqi şəxs- Ertianoba 2020
GE16BG0000000162673499
TBC Bankı
Alıcı : Qeyri-kommersiya hüquqi şəxs- Ertianoba 2020
GE39TB7404836080100007